29-11-2017

Maken de nieuwe kabinetsplannen de BV aantrekkelijker?

In het nieuwe regeerakkoord staan niet alleen talloze maatregelen voor zelfstandigen aangekondigd, maar ook voor BVís. Wanneer wordt het voor de ondernemer aantrekkelijk om een BV te beginnen?

Er kunnen verschillende motieven zijn om te ondernemen vanuit een BV, een besloten vennootschap. De opdrachtgever kan het bijvoorbeeld vereisen, of je wilt bijvoorbeeld je privé aansprakelijkheidsrisico’s beperken. Ook fiscale redenen kunnen een argument zijn. Dan gaat het er vaak om de (acute) belastingdruk te verlagen. Ook bij een voorgenomen bedrijfsoverdracht wil men nog wel eens daarop voorsorteren, door de IB-onderneming in te brengen in een besloten vennootschap. Hierna behandel ik de vraag wanneer het interessant is om vanuit een IB-onderneming dan wel via een BV te ondernemen.

Bij een IB-onderneming moet je over de fiscale winst direct worden afgerekend. Je kunt de winst dan alleen naar de toekomst uitstellen met behulp van een storting in een fiscale oudedagsreserve, lijfrentepolis of bankspaarproduct,. Dankzij de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling is de belastingdruk van de IB-ondernemer lager dan die van iemand in loondienst (zoals een DGA bij een BV is).

Omdat aftrekposten in de inkomstenbelasting straks tegen 36,93% aftrekbaar zijn en niet langer tegen het hoge tarief van 49,5%, stijgt de belastingdruk zowel bij de IB-ondernemer als bij de DGA. De IB-ondernemer zal daardoor straks dan ook minder profijt hebben van de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en andere aftrekposten.

Wat is het verschil in belastingdruk?

Hierna heb ik het verschil in belastingdruk berekend tussen een IB-onderneming en een BV in 2017 en in 2021, als alle voorgestelde maatregelen in werking zijn getreden. Bij de berekening ben ik er vanuit gegaan dat de MKB-winstvrijstelling ook tegen het lage tarief verrekend wordt. Is dat niet het geval dan wordt het voordeel van ondernemen in de besloten vennootschap kleiner.

Uiteindelijk blijkt uit de berekening dat naarmate de winst hoger is, de acute belastingdruk voor de DGA lager wordt dan voor de IB-ondernemer. Bij een winst van 150.000 euro op jaarbasis is het bijvoorbeeld aantrekkelijk om via een besloten vennootschap te ondernemen. Dat scheelt ongeveer 6.800 euro aan te betalen inkomstenbelasting.

Alleen als de eigen consumptie onder controle is

Van die lagere belastingdruk profiteert de DGA echter alleen als hij of zij de eigen consumptie weet te beperken tot de netto inkomsten uit de dienstbetrekking bij de besloten vennootschap. Als de DGA meer consumeert en daarvoor gaat lenen bij de besloten vennootschap, loopt de rekening-courantverhouding snel op. Dit moet uiteindelijk afgewikkeld worden via een dividenduitkering, waardoor het voordeel van het belastinguitstel teniet wordt gedaan.

Of de nieuwe kabinetsplannen de keuze voor de besloten vennootschap aantrekkelijker maken, is dus afhankelijk van enerzijds de hoogte van de jaarlijkse winst, en anderzijds van het consumptiepatroon van de ondernemer. Iedere DGA zou periodiek moeten nagaan of de terugkeer naar de IB-onderneming qua belastingdruk de voorkeur verdient. Omgekeerd zou een ondernemer ook periodiek moeten nagaan of ondernemen vanuit de besloten vennootschap niet aantrekkelijker is.

Bron: accountancy vanmorgen

Vrijblijvend contact opnemen

Simona Henny Ė Martisova MSc

Belastingadviseur

Als ondernemer staat u er niet alleen voor. Bollard helpt u met advies en is uw sparringpartner in financiŽn.†

Meer informatie

Murat Karakaya

Uw cijfers zijn onze zorg. Zodat u als zzpíer of MKB-bedrijf uw tijd aan ondernemen kunt besteden.†

Meer informatie

Clementine Gitz

De accountants van Bollard zijn betrokken bij uw zaak en bewandelen met u de financiŽle weg die bij u past.††

Meer informatie

Ray Vervloed

Samen met Bollard haalt u meer rendement uit uw zaak.†

Meer informatie

Advies aanvragen

Contacteer vrijblijvend onze experts