29-09-2017

Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?

Vanaf 2018 gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

Automatische waardeoverdracht pensioen

Door het toenemende aantal kortlopende dienstverbanden bouwen mensen tegenwoordig steeds vaker kleine pensioenaanspraken op. Een pensioenuitvoerder kan op dit moment zelfstandig besluiten een dergelijk klein pensioen af te kopen, twee jaar nadat de deelneming aan de pensioenregeling is beëindigd.

Let op!
Een klein pensioen is in dit verband een pensioenaanspraak die leidt tot een uitkering vanaf pensioendatum van bruto minder dan € 467,89 per jaar.

Die afkoop is echter niet in het belang van een werknemer, want die bouwt daardoor geen adequaat pensioen op. Om deze ongewenste situatie te keren is nu het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wordt een automatische waardeoverdracht mogelijk gemaakt van een klein pensioen van een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder.

Per 1 januari 2018

Het is de bedoeling dat deze automatische waardeoverdracht ingaat per 1 januari 2018. Dan vervalt ook het recht van een pensioenuitvoerder om een klein pensioen twee jaar na het einde van de deelneming eenzijdig af te kopen. Ook zeer kleine pensioenaanspraken, die leiden tot een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan bruto € 2,- per jaar of € 0,17 per maand, komen dan te vervallen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel akkoord gaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen.

Bron SRA

Vrijblijvend contact opnemen

Marjo Catto - van Santen bc

Belastingconsulent

Samen met Bollard haalt u meer rendement uit uw zaak.†

Meer informatie

Richard van Velzen RSa

Salarisadministrateur

De ervaren professionals van Bollard geven u het beste, onafhankelijke boekhoudadvies op maat.

Meer informatie

mr. Wim Bastiaansen RB

Fiscalist

Wilt u advies over uw belastingen, boekhouding of salarisadministratie? Wij helpen u graag.†

Meer informatie

Sirkka Arbouw

Het zeer ervaren, betrokken en professionele Bollard-team staat dagelijks voor u klaar en denkt met u mee als ondernemer.†

Meer informatie

Advies aanvragen

Contacteer vrijblijvend onze experts